2 – 3 – 4 август 2010 – Конските дни

04.08.2010

Обсъждахме с колега уличен художник различни “маркетингови стратегии” какво, аджеба, трябва да се рисува, че да се продава. Очевидно черни квадрати на бял фон не са за тротоара, тях ги излагат в престижни галерии. Развихме теорията за “трите К” – къщички, китки, коне. Комерсиална живопис отвсякъде, харчи се почти на сто процента.

Колегата ми разказа за своя високотехнологичен подход в рисуването. Примерно трябва му снимка на кон. Тъй като хубавите албуми с конски фотографии чинят маса пари, колегата си намирал снимки “по интернет” (с гугъл). Ето как действал той: “Като си намеря някоя особено хубава снимка на кон, щрак монитора с джисиемчето и на фотото отсреща ми вадят прекрасна снимка само за петдесет стотинки!”

Сега разбра ли как се прави скрийншот? С джиесем!

– Ще набухам – казва – цял статив с коне! Двайсет, трийсет картини на коне и ще разбия пазара!
Е те това е маркетингова стратегия, удивлявам се аз и питам:
– Колега, хубаво с конете, ама я си представи, че в един такъв прекрасен ден, като си подредил статива с трийсетте коня, дойде клиент и поиска параход?

Колегата безстрашно отвърна, че по своята високотехнологична методика като нищо ще набуха и цял статив с параходи и ще ги редува – един ден ще излага коне, а друг ден – параходи.

Само отбелязвам, че при мен втори и трети август си бяха типично конски дни, а днес пък валя. Трябва да помисля относно параходите.

Американките обичат рисунки на музикална тема.

Адажио

Адажио

Leave a Comment